top of page

 

 

 

Licht-Duisternis-Kleur

Een schilderkunst ontwikkeld door

Liane Collot d’Herbois

In de atmosfeer rond de aarde verschijnen de kleuren door de ontmoeting van licht (zonlicht) en duisternis (de lucht en de donkere kosmos) door hun op elkaar inwerken, elkaar tegenwerken, het elkaar doordringen. Zonder dit licht en deze twee vormen van duisternis zouden er geen kleuren aan de hemel zijn.

 

Licht, duisternis en kleuren hebben in de mens hun equivalent, weliswaar op een ander niveau, in vorm van denken en willen door welks interactie het immer bewegende gevoelsleven opgeroepen wordt.

Vanuit geestelijk niveau gezien zijn licht en duisternis zeer hoge geestelijke schepper-wezens die door hun samenkomen beweging tot stand brengen. Uit beweging is de geschapene wereld ontstaan, en ontstaat nog steeds. 

Door de antroposofische geesteswetenschap van Rudolf Steiner zijn licht, duisternis en kleur vanuit deze drie niveaus te beschouwen. Liane Collot d´Herbois heeft naar aanleiding hiervan Goethes kleurenleer werkzaam kunnen maken in haar schilderkunst.

Het schilderen van de bewegingen van de kleuren, zoals Liane die heeft waargenomen, is het samengaan van de  door wetmatige processen ontstane kleuren aan de hemel met onze immer bewegende kleurenwereld van het gevoel. Het schilderend tot stand brengen van hetzelve wordt de eerste fase in deze schilderkunst genoemd.

De tweede fase houdt in ¨het in gesprek brengen met elkaar” oftewel “het weven van de kleuren” van de eerste fase. Dit brengt motieven in verschijning, die, zover nodig, uitgewerkt worden. 

Dit uitwerken van deze motieven is de derde fase.

De schildertechniek is het sluierschilderen; het verdiepen van de kleuren door het aanbrengen van vele transparante kleursluiers over elkaar op droog papier. 

 

In deze schilderkunst zijn onlosmakelijk met elkaar verenigd wetenschap, kunst en religie.

Het beoefenen van deze schilderkunst wordt door het verenigen van schoonheid met kosmisch, geestelijke waarheid tot een harmoniserende, zelfs genezende activiteit, die evenzo werkt voor degene die het werk beschouwt. 


Voor meer informatie over de schilderkunst van Liana Collot d´Herbois zie onderstaande literatuur vermelding. 

Liane Collot d'Herbois

"Colour"

a Textbook for Anthroposophical Painting Groups

Floris books 2008

ISBN 9780863156250

"Light, Darkness and Colour in Painting Therapy"

Floris books 2000​

ISBN 9780863153273

          

Elisabeth de Bruyne 

 

"Light and Darkness in the Art of Painting” met een supplement in het Nederlands

Beschreven is de ontwikkelingsweg van Elisabeth de Bruyne aan hand van de schilderkunst, gebaseerd op polariteit van licht en duisternis volgens Liane Collot d'Herbois, die door Margarethe Hauschka de hoge school der schilderkunst genoemd werd. Er zijn 26 sluierschilderijen van de schrijfster afgebeeld, voorzien van een beschrijving daarvan. Geschreven in Engels en Duits met een supplement in het Nederlands.

99 Bladzijden. A4 formaat, gebonden, € 40,- + verzendkosten

"Het Schilderen van de Kleurbewegingen volgens Liane Collot d'Herbois"

Hierin wordt de filosofie  achter de schilderkunst van Liane Collot d'Herbois beschreven. Verder wordt het schilderen van de kleurbewegingen uiteengezet zoals Liane ontwikkeld heeft, met als illustratie 8 schetsen.

Bevat 119 pagina's , een afbeelding van een kleurenboog, A5 formaat,

€ 20,- + verzendkosten. 

Voor Kinderen

 

"De VLam in de Aarde"

14 Vertellingen voor kinderen.

Elk voorzien van een bladvullend sluierschilderij.

€ 35,-

Eveneens verkrijgbaar bij Boekhandel:

De Haagse Boekerij 

Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag. Tel. +31 70 346 4800 

info@haagseboekerij.nl


 

Info and order

Elisabeth de Bruyne

Flokomintie 63

FI-07940 Loviisa

Finland

Tel + 31 6 483 596 63 

To order: lightdarknesspainting@gmail.com.

logo groot mei 2017-klein-[paars].png
bottom of page